ყოფილი São Paulo - 1943 რუკა
რუკა ყოფილი São Paulo - 1943