ყოფილი São Paulo - 1916 რუკა
რუკა ყოფილი São Paulo - 1916