ყოფილი São Paulo - 1913 რუკა
რუკა ყოფილი São Paulo - 1913