სა sub-prefecture São Paulo რუკა
რუკა სა sub-prefecture São Paulo