ვილა მარია sub-prefecture რუკა
რუკა Vila მარია sub-prefecture