ვილა მარიანა sub-prefecture რუკა
რუკა Vila მარიანა sub-prefecture