პრეზიდენტი Dutra გზატკეცილი - BR 116 რუკა
რუკა პრეზიდენტი Dutra გზატკეცილი - BR 116